چالش های MIT SOLVE
جایزه Elevate از MIT Solve
یادگیری برای دختران و زنان چالش از MIT Solve
مشاغل خوب و چالش کارآفرینی فراگیر از MIT Solve
چالش سلامت مادران و نوزادان از MIT Solve
امنیت سلامت و بیماری همه گیر از MIT Solve
چالش سیستم های غذایی پایدار از MIT Solve

حل چالش های جهانی 2020

دوره MIT SOLVE

برنامه ریزی تجارت و تأثیرگذاری برای شرکت های اجتماعی یک دوره MIT
IFIA به "MIT SOLVE" ، یک همکاری مشترک خارق العاده پیوسته است
20 عضو IFIA در چالش های جهانی 2020 در داوران Solve MIT حضور دارند