• INFOINVENT 2017 مخترعین جوان
  4302
  0

  خدمات IFIA برای اختراعات و اختراعات فدراسیون بین المللی انجمن های اختراعات ، مجموعه ای از انجمن های مبتکران ، بنیادها ، دانشگاه ها ، شرکت ها ، شرکت ها و مراکز تحقیقاتی است که در ...
 • 4853
  0

  IFIA بستر جهانی برای علاقه مندان به اختراع و نوآوری ، انجمن های مبتکر و اختراع ، رویدادهای نوآوری و فناوری ، دانش نوآورانه و همکاری است. فدراسیون بین المللی مخترعین ...