• برش روبان
  4887
  0

  خدمات ایفیا برای انجمن ها ، برگزارکنندگان و فدراسیون بین المللی انجمن های مخترعین ، مجموعه ای از انجمن های مبتکران ، بنیادها ، دانشگاه ها ، شرکت ها ، شرکت ها و مراکز تحقیقاتی است ...
 • INFOINVENT 2017 مخترعین جوان
  4574
  0

  خدمات IFIA برای اختراعات و اختراعات فدراسیون بین المللی انجمن های اختراعات ، مجموعه ای از انجمن های مبتکران ، بنیادها ، دانشگاه ها ، شرکت ها ، شرکت ها و مراکز تحقیقاتی است که در ...
 • مجله مقاله ایفیا
  36061
  0

  مجله مقاله ای ایفیا که سالانه منتشر می شود ، طیف گسترده ای از فعالیت ها را شامل می شود که شامل نمایشگاه های اختراع بین المللی است که تحت حمایت IFIA ، کنگره ها ، کارگاه ها ، سمینارها و ... برگزار می شود.