کمک هزینه های ملی و بین المللی نوآوری و فرصت های سرمایه گذاری

La شرکای IFIA فرصت های تأمین اعتبار برای مخترعین در بخش های مختلف از جمله انرژی ، محیط زیست و بهداشت تبلیغ می شود تا به توسعه جهانی ایمن تر و بهتر کمک کنند.

کمک های مالی نوآوری و فرصت های بودجه در بخش های مختلف از جمله انرژی ، محیط زیست ، رباتیک ، پزشکی ، مهندسی عمران ، فضا ، وسیله نقلیه ، خانه های هوشمند و شهرها ، بهداشت ، ابزار ، ماشین آلات ، مکانیک ، شیمی ، شیمی ، جوانان و نوآوران زن و غیره ... برای تشویق صاحبان ایده ، مخترعین و مبتکران برای ارائه برنامه های خود و مشارکت در توسعه جهانی ایمن تر و بهتر تبلیغ می شوند. برنامه ها توسط هیئت علمی مربوطه ارزیابی می شود و افراد برگزیده در قالب جوایز / جوایز و کمک های مالی بودجه ارائه می شوند. برنامه ها باید در مهلت مشخص شده تکمیل شوند.

بار بیشتر
ترجمه کردن "