جلسه IFIA EXCO
اعضای IFIA EXCO
اعضای کمیته اجرایی ایفیا
فلش قبلیفلش قبلی
فلش بعدیفلش بعدی
سایه
لغزنده

جلسه کمیته اجرایی ایفیا

هدف اصلی جلسات کمیته اجرایی ایفیا که بصورت دوسالانه پس از تشکیل رئیس جمهور ایفیا برگزار می شود ، تأیید توافق آراء درمورد موضوعات ارائه شده در قالب دستور کار در طول جلسه است. اعضای کمیته اجرایی که به مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند ، در مورد موضوعات ارائه شده به توافق آشتی می رسند.

رئیس ایفیا موظف است گزارشی از فعالیتهای انجام شده در بودجه و ابزارهای IFIA برای تقویت موقعیت IFIA در سطح جهانی ارائه دهد.

پذیرش اعضای جدید یکی از تعهدی است که تحت نظر صلاحیت اعضای EXCO است. علاوه بر این ، پروژه هایی که توسط رئیس جمهور یا اعضای آن پیشنهاد شده اند برای بررسی احتمال اجرای آنها در این جلسه ارائه می شوند. ساماندهی رویدادهای بین المللی در زمینه اختراع و نوآوری موضوع دیگری است که باید موافقت اعضای EXCO را بدست آورد.

جزئیات جلسه

چهلمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

چهلمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

چهلمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

چهلمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

چهلمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

چهلمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

چهلمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

چهلمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

بیست و ششمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

بیست و ششمین نشست کمیته اجرایی مجازی IFIA

شماره 25 ، نشست کمیته مجازی IFIA در ماه مه 2019

شماره 24 ، نشست کمیته مجازی IFIA در مارس 2019