گالری تصاویر IFIA

گالری تصاویر IFIA شامل تعداد بی شماری از عکس های گرفته شده از نمایشگاه های مختلف بین المللی ، جلسات IFIA و انجمن های بین المللی برای نشان دادن نکات برجسته فعالیت های IFIA است. علاوه بر این ، تصاویر مربوط به مشارکت رئیس جمهور ایفیا در رویدادها و جلسات مختلف گنجانده شده است.

تصاویر با توجه به وقایع خاص طبقه بندی می شوند و توضیحات مختصری برای هر یک از آنها ارائه شده است تا نمایش مختصری از این رویداد برای کسانی که فرصتی برای حضور در این مسابقه ندارند ، ارائه شود.

بار بیشتر
ترجمه کردن "