بخش ارزیابی و امتیاز دهی IFIA

بخش ارزیابی و امتیاز دهی IFIA

مجید

مجید ELBOUAZZAOUI

حوزه مدیریت

ارزیابی IFIA و بخش امتیاز دهی بر اساس یک بررسی دوره ای جهانی (UPR) ساخته شده است که دسترسی آسان به اختراعات و اطلاعات نوآوری های خاص کشور را که ناشی از فعالیت ها و دستاوردهای اعضای بین المللی IFIA است از جمله:

- برپایی نمایشگاه بین المللی اختراعات تحت حمایت IFIA

- ترویج و اشاعه فرهنگ اختراع و نوآوری

- شرکت در رویدادهای بین المللی IFIA

- مشارکت در پروژه های بین المللی IFIA

این ابزار با هدف آگاهی از فرهنگ اختراع و نوآوری ناشی از این سازوکارها و کمک به دولتها ، نهادهای ملی ، سازمانهای جامعه مدنی و شرکای ایفیا در اجرای آنها انجام شده است. ایندکس به کاربر اجازه می دهد تا از فعالیتهای جهانی در زمینه اختراع و نوآوری اطلاعاتی کسب کند و ببیند که آنها طی سالهای گذشته چگونه تکامل یافته اند.

ویژگی منحصر به فرد ایندکس این است که کاربر را قادر به دسترسی و جستجو در توصیه های UPR و موقعیت دولت تحت بررسی کند.

از اعضای ایفیا دعوت می شود تا فرم ها را پر کنند و برای آنها ارسال کنند info@ifia.com or contact@ofeed.ma.

سفید سفید
فرم برگزار کننده رویداد IFIA فرم فعالیتهای عضو IFIA فرم فعالیتهای ملی IFIA

سفید سفید
فرم شرکت کننده در رویداد IFIA گزارش ارزیابی IFIA
ترجمه کردن "